Ubytování

GPS: N 49°22.02430',
E 17°48.79033'
49.3670717N, 17.8131722E

Základna Dlažky Rajnochovice

Strava

V sobotu a v neděli od 13.00 do 15.00 a v pondělí od 11.00 do 13.00 bude polévka (v ceně akce). Dále každý tým dostane 11 stravenek na odběr jídla dle výběru.

Harmonogram

Soutěžně začínáme ve pátek v 16:00, prezence do 18:00 nejpozději.

Přihlášky a platba

Základní poplatek za tým 13000 kč
Sleva 1000 kč při zaplacení do 31.1.2023
Sleva 250 kč pro členy Dlažky se zaplacenými příspěvky do 31.1.2023.

Doprava

Po sjezdu z Tesáku v nejnižším bodě odbočka doleva
mapa

Úklid a hygiena

Celý areál chceme vrátit ve stejném stavu jak přebíráme.

Soutěže a bodovací systém

Soutěžíme ve 30 disciplínách, nutné je zúčastnit se alespoň 22.

Rozhodčí

Rozhodčí máme i hledáme.


Informace

Základní info a rozlosování akcí je vždy na místě konání akce nebo na nástěnce na výsledkovně.

Zdravotní zajištění

Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí a jeho zdravotní stav odpovídá charakteru soutěže a toto stvrzuje svým podpisem na soupisce.
Děti a Dláždění

Pokud s sebou chcete brát děti (či další osoby navíc), projednejte to předem. Akce není opravdu vhodná pro děti.
Kultura

Bude koncert, zpěv i hudbohraní! Párty každý večer.

Ubytování

A) Chatka á 4 postele 2000,-. B) Chatka á 5 postelí 2500,-. C) Stan do 4 míst 200,-, větší stan či karavan za 1.000,- Ceny platí pro ubytování od pátku do pondělí.
Platit se bude na místě při příjezdu, ale můžete i předem. Ale je nutno zaslat přesný požadavek. Při stejném požadavku rozhoduje rychlost objednávky. Bude vám přiděleno ubytování dle seznamu družstev.
Na chatkách budou jen postele - je nutno si vzít vlastní spací pytle. Je možno si postavit stan ve vyhrazeném prostoru.
Žádáme vás - netahejte matrace a věci z chatky, co převezmete - to vrátíte, když bude chybět - budete muset uhradit! POZOR: Nelze používat elektrospotřebiče v chatkách – jen za poplatek dle dohody na místě!
V chatách jsou elektro topení - užívejte na max. 3!
Zákaz kouření ve všech budovách!!! Kouřit lze jen na vyhrazeném místě a mimo areál tábora!!! Při porušení pokuta (500,-) a při opakování i vyloučení z akce.
Družstvo obdrží klíče od chatky (chatek) a za chatku ručí. Je třeba předat chatku v původním stavu (= uklizenou). Věci si nechávejte v chatkách - cenné věci nechte doma.
Pokud si chcete vzít někoho navíc s sebou nad rámec 11 osob v týmu – á 100,- - domluvte se s námi, prosím, předem (kamarády, fandy i děti)!!! Pokud s sebou berete děti, dejte na ně pozor, zejména na hřišti, ať nedojde k úrazu.
Zákaz braní jakýchkoliv zvířat!!!
Strava

Z nabídky dne na 99% budou 2 – 3 jídla z možností – zapékané těstoviny se zeleninou, dvounohá klobása, kuře či guláš v průběhu soboty, neděle a pondělí.
Čaj v jídelně vždy od 8:00 do 20:00. Bude možné si koupit něco k pití (limo, pivo, minerálky, kofola …) a něco dobrého k jídlu (klobásy, kuřata, guláš a další speciality naší teplé i studené kuchyně)
Opravdu není možné připravovat si jídlo v kuchyni. Ve vnitřních prostorách, na hřištích a v prostoru do pěti metrů kolem budov nelze používat vařiče a grily.
Odpadky patří do košů či popelnic! Plasty či láhve na speciální místo! Nádobí neberte do chatek! Díky za pochopení!
Bude otevřen bufet a bar s dostatečnou nabídkou. Pití z vlastních zdrojů je povoleno, ale ze svých sklenic či hrnků! V překladu, pokud nechcete podpořit Dlažku a tedy nechcete pití z naší nabídky, pak nám neberte sklenice a hrnky!
Harmonogram

Je možné přijet už během pátečního odpoledne od 10:00. Soutěžně začínáme ve pátek v 16:00 hodin.
Pokud zde nebude družstvo schopno obsadit některé soutěže (=nezaprezentují se do těchto soutěží žádní závodníci za družstvo v uvedený čas), pak nebude družstvo v těchto soutěžích klasifikováno. Pokud se do 18:00 v pátek nezaprezentujete, pak vás nebereme vůbec!!!
Předpokládané ukončení je v pondělí v 15:00 hodin. Tento časový harmonogram je stavěný na 24 družstev. A L E !!! Je možný časový posun, a proto vás žádáme o zdržování se v základně během turnaje.
Během celého turnaje bude platit čekací doba pět minut a poté může dojít ke skreči - sledujte proto časový harmonogram, hlášení pořadatelů, nástěnku a tabulky. Nechceme nikoho poškodit. ALE !!! Důvod, že nemůžete hrát třeba volejbal, protože máte jednoho hráče někde jinde - to není důvod!
Můžete řadu disciplín vynechat - započítává se vám pouze nejlepších dvacet dva výsledků. Družstvo se musí zúčastnit minimálně dvaceti dvou disciplín z celkových maximálně třiceti disciplín.
Detailní hramonogram naleznete zde
Přihlášky a platba

Přihlašte se na našem webu! Uveďte: název družstva, specifikaci ubytování do zprávy, jméno vedoucího týmu a jeho telefon. Za každého člověka nad limit 11 lidí zaplaťte navíc 100,- Kč (= dítě či fanoušek) jako vstupenku (a čajovné a polévkovné).
Bereme maximálně 28 týmů - přednost mají loňští účastníci přihlášení a zaplacení do 31.1.2023. Pak přihlášení a zaplacení do 31.1.2023 dle data přihlášení.
Sleva pro každého člena Dlažky (se zaplacenými příspěvky do 31.1.2023) je 250,- Kč – odečtěte si při placení.
Přihláška = zaslané peníze na účet Dlažky 2100099908/2010 pod variabilním symbolem, který vám vygeneruje náš web. I při další při platbě užívejte tento variabilní symbol! Nebo osobně na Dlažce.
Storno podmínky – při stornu do 28.2.2023 vrátíme polovinu, později jen vracíme jen platbu za ubytování.
Věkový limit: Minimálně 18 let v době akce, horní hranice neomezena.
Prezence nejpozději do 24:00 v první den akce = předložení vyplněné soupisky před první soutěží s minimálně sedmi členy družstva. Je možné později doplnit až čtyři členy družstva (do kapacity 11).
Doprava

V případě, že přijedete autem, které bude parkovat v areálu tábora, musíte dodržet následné podmínky:
Zaparkujte auto dle pokynů pořadatelů na asfaltové ploše (parkoviště či cesta) - tak, aby se kolem vás dalo projet.
Upozornění – není možno jezdit auty přes travnatá hřiště ani přes žádná hřiště! A to během akce a opravdu ani po akci!!!
Úklid a hygiena

Areál je zatravněn a jsou zde cestičky asfaltové - s auty se opravdu nesmí jezdit po trávě!!! Místa na parkování bude upřesněno při příjezdu.
Na chatkách se chovejte opravdu jako lidi a na závěr je nám včetně okolí chatky předejte v původním stavu.
Ve vnitřních prostorách, na hřištích a v prostoru do pěti metrů kolem budov nelze používat vařiče a grily.
Odpadky vaše - ideálně když si je odvezete. Anebo patří do košů či popelnic! Plasty, plechovky či láhve dávejte na speciální místo k tomu určené!
Nádobí neberte do chatek! Díky za úklid a za pochopení!
Soutěže a bodovací systém

Boduje se každá soutěž, do celkového součtu se započítává jen 22 nejlepších výsledků. Pokud máte odehráno více než 22 soutěží - nejhorší se nepočítají = ruší!!! A tedy nejsou i na výsledkových tabulích.
Pozor – koeficienty jsou u jednotlivých soutěží! Každý bere základní sazbu x koeficient děleno počtem soutěží. Sazba: 40 bodů - 1. místo, 35 – 2. místo, 32 – 3. místo, 30 – 4. místo, dále vždy o bod méně.
Diskvalifikovaní, nezaprezentovaní, vyloučení, ti co nedokončí soutěž, nebo ti, co se nevejdou do limitu – 0 bodů.
V případě, že disciplína je rozdělena do kategorií, je koeficient dělen u každé kategorie počtem kategorií disciplíny - viz sloupec děleno.
Protesty: S vkladem 1000,- Kč do 10 minut po události do výsledkovny. Při kladném vyřízení bude vráceno, při záporném propadá.
Výsledky zapisují pořadatelé, pokud je na sportovišti volno a domluvíte se se soupeřem, lze odehrát zápasy, ale je třeba nahlásit výsledky na výsledkovnu.
Rozhodčí: Máme, ale bude nutné pískat některá utkání svépomocí. Prosíme o fair play jednání ve všech sportech.
Pravidla některých sportů budou upřesněna před soutěží, předpokládáme ale vaši znalost pravidel. Pravidla naleznete zde
Střídání může být libovolné s výjimkou: orientačního běhu, triatlonu či duatlonu, horská kola, Dlaždič. Což znamená, že v těchto disciplínách musí soutěžit jeden a ten samý hráč. U stolních her je třeba dokončit jednotlivý zápas a pak je možno střídat.
Termín začátku = termín prezence! (kdo nebude připraven, neboli nebude zaprezentován aspoň jedním zástupcem, nebude se účastnit této soutěže).
Termíny prezence jsou závazné - čeká se 5 minut! Časový posun může být vyhlášen pořadateli z důvodu nedohrátí předcházejících disciplín! Pokud se zaprezentujete a odejdete, riskujete diskvalifikaci či skreč.
Místa, kde se bude sportovat: Dvě písková hřiště, rybník na vodní sporty, travnaté fotbalové hřiště s mírným sklonem, budova s hernou, jídelna rozdělená na dvě části, les, silnice a cesty i necesty v okolí.
Disciplína = sport či stolní hra. Jedna disciplína se může skládat z více turnajů či závodů.
Rozhodčí

Rozhodčí máme, ale bude nutné pískat některá utkání svépomocí.
Prosíme o fair play jednání ve všech sportech.
Pokud máte kamaráda znalého sportovních pravidel, uvítáme jeho účast jako rozhodčího - ozvěte se. Díky!!!
Informace

Výsledky zapisují pořadatelé.
Pokud je na sportovišti volno a domluvíte se se soupeřem, lze odehrát zápasy, ale je třeba nahlásit výsledky na výsledkovnu.
Zdravotní zajištění

Na kola jsou nutné helmy. Kola i (tria)duatlon se jedou za plného provozu!!!
Na akci je zajištěno několik zdravotníků a nejnutnější zdravotní materiál, pokud máte problémy s koleny, kotníky či jiné - doporučujeme předzásobit se vlastním materiálem.
V případě akutního ošetření - ošetřovna nebo kuchyně.
Jsme pojištěni proti běžným úrazům, ale u starších 18 let od 29. dne léčení!
Děti a Dláždění

Pokud s sebou chcete brát děti či osoby navíc, projednejte to předem. Akce není opravdu vhodná pro děti. Pokud si je vezmete, postarejte se o to, aby se nezdržovaly a nehrály si v nebezpečném prostoru u hřišť.
DUHA KLUB DLAŽKA

Palackého 1, Přerov 750 02
dlazka@dlazka.cz, 603 886 644

dlazka