Ubytování

GPS: 49°23'50.107"N, 15°49'43.452"E 49.3972519N, 15.828736E

RS Mezříčko

Strava

V sobotu a v neděli od 13.00 do 15.00 a v pondělí od 11.00 do 13.00 bude polévka (v ceně akce). Dále každý tým dostane 11 stravenek na odběr jídla dle výběru.

Harmonogram

Soutěžně začínáme ve pátek v 16:00, prezence do 18:00 nejpozději.

Přihlášky a platba

Základní poplatek za tým 13000 kč
Sleva 1000 kč při zaplacení do 31.1.2023
Sleva 250 kč pro členy Dlažky se zaplacenými příspěvky do 31.1.2023.

Doprava

Základna leží kousek od dálnice – výjezd u Měřína za obcí Meziříčko. mapa

Úklid a hygiena

Celý areál chceme vrátit ve stejném stavu jak přebíráme.

Soutěže a bodovací systém

Soutěžíme ve 30 disciplínách, nutné je zúčastnit se alespoň 22.

Rozhodčí

Rozhodčí máme i hledáme.


Informace

Základní info a rozlosování akcí je vždy na místě konání akce nebo na nástěnce na výsledkovně.

Zdravotní zajištění

Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí a jeho zdravotní stav odpovídá charakteru soutěže a toto stvrzuje svým podpisem na soupisce.
Děti a Dláždění

Pokud s sebou chcete brát děti (či další osoby navíc), projednejte to předem. Akce není opravdu vhodná pro děti.
Kultura

Bude koncert, zpěv i hudbohraní! A sobotní večer na diskotéce bude pravá Československá party!

Ubytování

A) Chatka á 4 postele 2000,-. B) Chatka á 5 postelí 2500,-. C) Stan do 4 míst 200,-, větší stan či karavan za 1.000,- Ceny platí pro ubytování od pátku do pondělí.
Platit se bude na místě při příjezdu, ale můžete i předem. Ale je nutno zaslat přesný požadavek. Při stejném požadavku rozhoduje rychlost objednávky. Bude vám přiděleno ubytování dle seznamu družstev.
Na chatkách budou jen postele - je nutno si vzít vlastní spací pytle. Je možno si postavit stan ve vyhrazeném prostoru.
Žádáme vás - netahejte matrace a věci z chatky, co převezmete - to vrátíte, když bude chybět - budete muset uhradit! POZOR: Nelze používat elektrospotřebiče v chatkách – jen za poplatek dle dohody na místě!
V chatách jsou elektro topení - užívejte na max. 3!
Zákaz kouření ve všech budovách!!! Kouřit lze jen na vyhrazeném místě a mimo areál tábora!!! Při porušení pokuta (500,-) a při opakování i vyloučení z akce.
Družstvo obdrží klíče od chatky (chatek) a za chatku ručí. Je třeba předat chatku v původním stavu (= uklizenou). Věci si nechávejte v chatkách - cenné věci nechte doma.
Pokud si chcete vzít někoho navíc s sebou nad rámec 11 osob v týmu – á 100,- - domluvte se s námi, prosím, předem (kamarády, fandy i děti)!!! Pokud s sebou berete děti, dejte na ně pozor, zejména na hřišti, ať nedojde k úrazu.
Zákaz braní jakýchkoliv zvířat!!!
Strava

Z nabídky dne na 99% budou 2 – 3 jídla z možností – zapékané těstoviny se zeleninou, dvounohá klobása, kuře či guláš v průběhu soboty, neděle a pondělí.
Čaj v jídelně vždy od 8:00 do 20:00. Bude možné si koupit něco k pití (limo, pivo, minerálky, kofola …) a něco dobrého k jídlu (klobásy, kuřata, guláš a další speciality naší teplé i studené kuchyně)
Opravdu není možné připravovat si jídlo v kuchyni. Ve vnitřních prostorách, na hřištích a v prostoru do pěti metrů kolem budov nelze používat vařiče a grily.
Odpadky patří do košů či popelnic! Plasty či láhve na speciální místo! Nádobí neberte do chatek! Díky za pochopení!
Bude otevřen bufet a bar s dostatečnou nabídkou. Pití z vlastních zdrojů je povoleno, ale ze svých sklenic či hrnků! V překladu, pokud nechcete podpořit Dlažku a tedy nechcete pití z naší nabídky, pak nám neberte sklenice a hrnky!
Harmonogram

Je možné přijet už během pátečního odpoledne od 10:00. Soutěžně začínáme ve pátek v 16:00 hodin.
Pokud zde nebude družstvo schopno obsadit některé soutěže (=nezaprezentují se do těchto soutěží žádní závodníci za družstvo v uvedený čas), pak nebude družstvo v těchto soutěžích klasifikováno. Pokud se do 18:00 v pátek nezaprezentujete, pak vás nebereme vůbec!!!
Předpokládané ukončení je v pondělí v 15:00 hodin. Tento časový harmonogram je stavěný na 24 družstev. A L E !!! Je možný časový posun, a proto vás žádáme o zdržování se v základně během turnaje.
Během celého turnaje bude platit čekací doba pět minut a poté může dojít ke skreči - sledujte proto časový harmonogram, hlášení pořadatelů, nástěnku a tabulky. Nechceme nikoho poškodit. ALE !!! Důvod, že nemůžete hrát třeba volejbal, protože máte jednoho hráče někde jinde - to není důvod!
Můžete řadu disciplín vynechat - započítává se vám pouze nejlepších dvacet dva výsledků. Družstvo se musí zúčastnit minimálně dvaceti dvou disciplín z celkových maximálně třiceti disciplín.
Detailní hramonogram naleznete zde
Přihlášky a platba

Přihlašte se na našem webu! Uveďte: název družstva, specifikaci ubytování do zprávy, jméno vedoucího týmu a jeho telefon. Za každého člověka nad limit 11 lidí zaplaťte navíc 100,- Kč (= dítě či fanoušek) jako vstupenku (a čajovné a polévkovné).
Bereme maximálně 28 týmů - přednost mají loňští účastníci přihlášení a zaplacení do 31.1.2023. Pak přihlášení a zaplacení do 31.1.2023 dle data přihlášení.
Sleva pro každého člena Dlažky (se zaplacenými příspěvky do 31.1.2023) je 250,- Kč – odečtěte si při placení.
Přihláška = zaslané peníze na účet Dlažky 2100099908/2010 pod variabilním symbolem, který vám vygeneruje náš web. I při další při platbě užívejte tento variabilní symbol! Nebo osobně na Dlažce.
Storno podmínky – při stornu do 28.2.2023 vrátíme polovinu, později jen vracíme jen platbu za ubytování.
Věkový limit: Minimálně 18 let v době akce, horní hranice neomezena.
Prezence nejpozději do 24:00 v první den akce = předložení vyplněné soupisky před první soutěží s minimálně sedmi členy družstva. Je možné později doplnit až čtyři členy družstva (do kapacity 11).
Doprava

V případě, že přijedete autem, které bude parkovat v areálu tábora, musíte dodržet následné podmínky:
Zaparkujte auto dle pokynů pořadatelů na asfaltové ploše (parkoviště či cesta) - tak, aby se kolem vás dalo projet.
Upozornění – není možno jezdit auty přes travnatá hřiště ani přes žádná hřiště! A to během akce a opravdu ani po akci!!!
Úklid a hygiena

Areál je zatravněn a jsou zde cestičky asfaltové - s auty se opravdu nesmí jezdit po trávě!!! Místa na parkování bude upřesněno při příjezdu.
Na chatkách se chovejte opravdu jako lidi a na závěr je nám včetně okolí chatky předejte v původním stavu.
Ve vnitřních prostorách, na hřištích a v prostoru do pěti metrů kolem budov nelze používat vařiče a grily.
Odpadky vaše - ideálně když si je odvezete. Anebo patří do košů či popelnic! Plasty, plechovky či láhve dávejte na speciální místo k tomu určené!
Nádobí neberte do chatek! Díky za úklid a za pochopení!
Soutěže a bodovací systém

Boduje se každá soutěž, do celkového součtu se započítává jen 22 nejlepších výsledků. Pokud máte odehráno více než 22 soutěží - nejhorší se nepočítají = ruší!!! A tedy nejsou i na výsledkových tabulích.
Pozor – koeficienty jsou u jednotlivých soutěží! Každý bere základní sazbu x koeficient děleno počtem soutěží. Sazba: 40 bodů - 1. místo, 35 – 2. místo, 32 – 3. místo, 30 – 4. místo, dále vždy o bod méně.
Diskvalifikovaní, nezaprezentovaní, vyloučení, ti co nedokončí soutěž, nebo ti, co se nevejdou do limitu – 0 bodů.
V případě, že disciplína je rozdělena do kategorií, je koeficient dělen u každé kategorie počtem kategorií disciplíny - viz sloupec děleno.
Protesty: S vkladem 1000,- Kč do 10 minut po události do výsledkovny. Při kladném vyřízení bude vráceno, při záporném propadá.
Výsledky zapisují pořadatelé, pokud je na sportovišti volno a domluvíte se se soupeřem, lze odehrát zápasy, ale je třeba nahlásit výsledky na výsledkovnu.
Rozhodčí: Máme, ale bude nutné pískat některá utkání svépomocí. Prosíme o fair play jednání ve všech sportech.
Pravidla některých sportů budou upřesněna před soutěží, předpokládáme ale vaši znalost pravidel. Pravidla naleznete zde
Střídání může být libovolné s výjimkou: orientačního běhu, triatlonu či duatlonu, horská kola, Dlaždič. Což znamená, že v těchto disciplínách musí soutěžit jeden a ten samý hráč. U stolních her je třeba dokončit jednotlivý zápas a pak je možno střídat.
Termín začátku = termín prezence! (kdo nebude připraven, neboli nebude zaprezentován aspoň jedním zástupcem, nebude se účastnit této soutěže).
Termíny prezence jsou závazné - čeká se 5 minut! Časový posun může být vyhlášen pořadateli z důvodu nedohrátí předcházejících disciplín! Pokud se zaprezentujete a odejdete, riskujete diskvalifikaci či skreč.
Místa, kde se bude sportovat: Dvě písková hřiště, rybník na vodní sporty, travnaté fotbalové hřiště s mírným sklonem, budova s hernou, jídelna rozdělená na dvě části, les, silnice a cesty i necesty v okolí.
Disciplína = sport či stolní hra. Jedna disciplína se může skládat z více turnajů či závodů.
Rozhodčí

Rozhodčí máme, ale bude nutné pískat některá utkání svépomocí.
Prosíme o fair play jednání ve všech sportech.
Pokud máte kamaráda znalého sportovních pravidel, uvítáme jeho účast jako rozhodčího - ozvěte se. Díky!!!
Informace

Výsledky zapisují pořadatelé.
Pokud je na sportovišti volno a domluvíte se se soupeřem, lze odehrát zápasy, ale je třeba nahlásit výsledky na výsledkovnu.
Zdravotní zajištění

Na kola jsou nutné helmy. Kola i (tria)duatlon se jedou za plného provozu!!!
Na akci je zajištěno několik zdravotníků a nejnutnější zdravotní materiál, pokud máte problémy s koleny, kotníky či jiné - doporučujeme předzásobit se vlastním materiálem.
V případě akutního ošetření - ošetřovna nebo kuchyně.
Jsme pojištěni proti běžným úrazům, ale u starších 18 let od 29. dne léčení!
Děti a Dláždění

Pokud s sebou chcete brát děti či osoby navíc, projednejte to předem. Akce není opravdu vhodná pro děti. Pokud si je vezmete, postarejte se o to, aby se nezdržovaly a nehrály si v nebezpečném prostoru u hřišť.
DUHA KLUB DLAŽKA

Palackého 1, Přerov 750 02
dlazka@dlazka.cz, 603 886 644

dlazka